W naszej aplikacji napiszesz i wydrukujesz książkę. W bibliotece udostępnisz w formie ebooka, a my zajmiemy się promocją Twojej twórczości literackiej. Zastanawiasz się jak napisać opowiadanie, powieść, książkę? Na stronie znajdziesz porady i inspiracje.

Drogi rodzicu jeżeli zadziwia Cię wyobraźnia Twojego dziecka, pomóż mu stworzyć własną książkę. To jest miejsce dla aktywności twórczej młodego autora.

Człowiek dzięki swoim dziełom może trwać wiecznie

Słowo zapisane zapewnia nieśmiertelność. Te górnolotne słowa rzymskiego poety - Horacego uświadamiają nam, że człowiek, dzięki swoim dziełom może trwać wiecznie. W kontekście dziecięcej twórczości horacjańska sentencja nabiera nowego znaczenia, ponieważ możemy utrwalać myśli naszych dzieci w różnych okresach ich rozwoju.

Umiejętność układania zdań

Już dziecko w wieku 2-3 lat wie, że otaczające je przedmioty mają swoje nazwy, które można zapisać. Zanim jednak pozna litery może doskonalić umiejętność układania zdań, a nawet prostych historii. Formą nabywania sprawności pisania może być również zabawa we wspólne pisanie książki

Logiczne wyrażanie myśli

Umiejętność jasnego, logicznego wyrażania swoich myśli, umiejętność nazywania swoich emocji, uczuć, nastroju. Tworząc historie, które na początku może zapisywać dorosły dziecko porządkuje i udoskonala swój system pojęć, zdobywa poznawczą kontrolę nad rzeczywistością.

Wspólne spędzanie czasu

Zainteresowanie rodziców twórczością dziecka nie tylko wpływa na samorealizację młodego twórcy, ale wspiera jego potrzebę bycia zauważonym, docenionym. Uznanie ze strony dorosłych pozwala rozwijać własną indywidualność dziecka, kształtuje jego tożsamość, a przede wszystkim buduje pozytywny obraz samego siebie.

Motywacja do pokonywania trudności

Zapewnienie dziecku możliwości ćwiczenia swoich umiejętności sprzyja przeżyciu potwierdzania swoich kompetencji w wytworze, motywuje do pokonywania trudności, do podejmowania wysiłku do osiągania zamierzeń, kształtuje umiejętności uczenia się.

Wyobraźnia

Jednym z najpiękniejszych wytworów ludzkiej wyobraźni jest literatura. Zainspiruj swoje dziecko do stworzenia własnej książki. Dziecko we wszystkich obszarach aktywności twórczej posługuje się wyobraźnią. Dziecięcą sprawność myślową możemy inspirować więc pozwólmy naszym dzieciom wyzwolić drzemiące w nich siły twórcze.

Zobacz jakie to proste: